"Podziel się życiem, oddaj krew"


Co rok 14 czerwca w ,, Światowy Dzień Dawcy Krwi" organizowane są liczne zbiórki,

Czy to boli?
  - NIE ! 

Czy komuś pomogę?
 - I TO JAK ! ! !

Stan krwi na dzień: 14.06.2019


ilo krwipng


Akcje Wyjazdowe:

sprawdź czy nie zatrzymają się blisko ciebie

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew. 

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

  • Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal
  • Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew
  • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
  • Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
  • Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych
  • Karta identyfikacyjna grupy krwi – KrewKarta

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:

  • Leki za zniżkami. 
  •  możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń   zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów. 
  • a nawet zniżkę na bilety komunikacji miejskiej

więcej szczegółowych informacji na stronie:
https://krwiodawcy.org/korzysci-z-hdk