Poszukujemy pracownika

ZOZ Psie Pole Sp. z o.o. poszukuje pracownika

do prac porządkowych – tereny zielone.

Wymiar czasu pracy:

3 godziny dziennie – 7.00 - 10.00

Szczegółowe informacje
pod nr tel. 71/372-75-70