W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy al. Brücknera 47-49, adres e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl, numer telefonu 713253331, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010748 numer NIP: 895-17-50-986, REGON:
932661668 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej...
Więcej w pliku PDF
 
Informacje związane z RODO.pdf

 Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta.

 

Zapraszamy do korzystania z porad lekarskich w naszych przychodniach. W celu skorzystania z porad POZ w ZOZ Psie Pole należy zgłosić się osobiście do jednej z naszych przychodni do rejestracji z dowodem osobistym... 


Zostań naszym pacjentem-złóż deklarację.pdf
 

odbiór recept, wyników badań, skierowań.

upoważniam  DOWOLNĄ OSOBĘ  odbiór recept, wyników badań, skierowań.

upoważniam  WYBRANĄ OSOBĘ  


Druk do zamawiana leków stałych.pdf

ZASADY ZAMAWIANIA RECEPT

1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stanie stabilnym (tzn. bez pogorszenia stanu zdrowia i nowych dolegliwości) o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.

2. W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną lub wypis ze szpitala.

3. Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

4. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

5. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.

6. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ

7. Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.

8. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.

9. Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca są niszczone.

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).

11. Każdorazowo należy podać nazwisko swojego lekarza POZ, wartość glukozy u chorych na cukrzycę, wartość ciśnienia tętniczego u chorych na nadciśnienie.

13. Zasady wydawania recept: Receptę należy odebrać w Rejestracji Ogólnej, osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią upoważnioną zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej.

14. W razie pytań prosimy o kontakt z rejestracją.