Informujemy, że świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, pielęgniarki/położne POZ są realizowane poprzez teleporadę medyczną, która ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i skraca czas oczekiwania na wizytę.

W celu umówienia się na poradę w formie telefonicznej należy skontaktować się z rejestracją Suchawka 71/727-60-01 i ustalić jej termin. Jeżeli masz pytanie możesz również napisać wiadomość.

Prosimy o zapewnienie sobie korzystnych warunków do rozmowy w wyznaczonym czasie. Personel podejmie kilka (ok.3) prób połączenia telefonicznego na podany przez pacjenta lub jego opiekuna numer telefonu, a rozmowa odbywać się będzie z zastrzeżonego numeru telefonu. W przypadku braku możliwości odebrania połączenia, prosimy o ponowny kontakt z rejestracją.

W ramach teleporady można otrzymać: receptę, zlecenie na wyroby medyczne, e-skierowanie do poradni specjalistycznej lub zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Przypominamy również o możliwości zamówienia e-recepty na leki stałe poprzez formularz lub telefonicznie. Kod wystawionej recepty otrzymasz SMS-em jeśli posiadasz aktywne Internetowe Konto Pacjenta lub w postaci kodu w trakcie teleporady.

Otrzymane dokumenty w wersji elektronicznej (e-recepta,e-skierowanie do poradni specjalistycznej, e-zlecenie na wyroby medyczne) można realizować bezpośrednio w aptece, sklepie medycznym lub poradni specjalistycznej. Natomiast skierowania na dodatkowe badania, w tym laboratoryjne Pacjent może odebrać w rejestracji.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednią wizytę u lekarza.
Jeśli po zdalnym wywiadzie konieczna będzie wizyta osobista w przychodni to zostanie uzgodniony z Pacjentem jej termin.

Porady są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Prosimy o ich bezwzględne przestrzeganie.

Dyrektor    

      ZOZ Psie Pole Sp. z o. o.,,PCC-CERT potwierdza, że: Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o. ul. Brücknera 47-49, 51-411 Wrocław stosuje System Zarządzania

Jakością i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna, psychiatria, stomatologia oraz profilaktyczne programy zdrowotne. "

 


Polityka jakości wynika z misji ZOZ Psie Pole
,,Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce"

                    C.K.NorwidW związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy al. Brücknera 47-49, adres e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl, numer telefonu 71 727 6007, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010748 numer NIP: 895-17-50-986, REGON:
932661668 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej...


 

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta.

 

Zapraszamy do korzystania z porad lekarskich w naszych przychodniach. W celu skorzystania z porad POZ w ZOZ Psie Pole należy zgłosić się osobiście do jednej z naszych przychodni do rejestracji z dowodem osobistym... 


Zostań naszym pacjentem-złóż deklarację.pdf
 

 

odbiór recept, wyników badań, skierowań.

upoważniam  DOWOLNĄ OSOBĘ  odbiór recept, wyników badań, skierowań.

upoważniam  WYBRANĄ OSOBĘ  


 
Druk do zamawiana leków stałych.pdf

ZASADY ZAMAWIANIA RECEPT

1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stanie stabilnym (tzn. bez pogorszenia stanu zdrowia i nowych dolegliwości) o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.

2. W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną lub wypis ze szpitala.

3. Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

4. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

5. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.

6. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ

7. Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.

8. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.

9. Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca są niszczone.

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).

11. Każdorazowo należy podać nazwisko swojego lekarza POZ, wartość glukozy u chorych na cukrzycę, wartość ciśnienia tętniczego u chorych na nadciśnienie.

13. Zasady wydawania recept: Receptę należy odebrać w Rejestracji Ogólnej, osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią upoważnioną zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej.

14. W razie pytań prosimy o kontakt z rejestracją.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.