Informujemy, że świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, pielęgniarki/położne POZ są realizowane poprzez teleporadę medyczną, która ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i skraca czas oczekiwania na wizytę.

W celu umówienia się na poradę w formie telefonicznej należy skontaktować się z rejestracją 71/727-60-01 i ustalić jej termin. Jeżeli masz pytanie możesz również napisać wiadomość.

Prosimy o zapewnienie sobie korzystnych warunków do rozmowy w wyznaczonym czasie. Personel podejmie kilka (ok.3) prób połączenia telefonicznego na podany przez pacjenta
lub jego opiekuna numerem telefonu, a rozmowa odbywać się będzie z zastrzeżonego numeru telefonu. W przypadku braku możliwości odebrania połączenia, prosimy o ponowny kontakt
z rejestracją.

W ramach teleporady można otrzymać: receptę, skierowanie oraz zlecenie na wyroby medyczne, zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Przypominamy również
o możliwości zamówienia e-recepty na leki stałe poprzez formularz lub telefonicznie. Kod wystawionej recepty otrzymasz SMS-em, a w przypadku osób, które posiadają Internetowe Konto Pacjenta w indywidualnie określony sposób.

Otrzymane dokumenty w wersji elektronicznej (e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne) można realizować bezpośrednio w aptece, placówce medycznej lub sklepie medycznym. Natomiast skierowania na dodatkowe badania, w tym laboratoryjne Pacjent może odebrać w rejestracji.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednią wizytę u lekarza.


Świadczenia udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty w następujących przypadkach:
- dzieci do 6 roku życia (poza poradami kontrolnymi – czyli jak dziecko już było w gabinecie – to potem w trakcie tej samej choroby można udzielić teleporady),

- osobiste przyjęcie każdego nowo zapisanego do podmiotu leczniczego pacjenta,

- osobiste przyjęcie pacjenta przy chorobie przewlekłej, jeśli stan się pogorszył lub wystąpiły nowe objawy,

- osobiste przyjęcie pacjenta przy podejrzeniu choroby nowotworowej,

- osobiste przyjęcie pacjenta, jeśli tenże pacjent nie wyrazi zgody na teleporadę.,,PCC-CERT potwierdza, że: Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o. ul. Brücknera 47-49, 51-411 Wrocław stosuje System Zarządzania

Jakością i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna, psychiatria, stomatologia oraz profilaktyczne programy zdrowotne. "

 


Polityka jakości wynika z misji ZOZ Psie Pole
,,Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce"

                    C.K.NorwidW związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy al. Brücknera 47-49, adres e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl, numer telefonu 71 727 6007, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010748 numer NIP: 895-17-50-986, REGON:
932661668 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej...


 

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta.

 

Zapraszamy do korzystania z porad lekarskich w naszych przychodniach. W celu skorzystania z porad POZ w ZOZ Psie Pole należy zgłosić się osobiście do jednej z naszych przychodni do rejestracji z dowodem osobistym... 


Zostań naszym pacjentem-złóż deklarację.pdf
 

 

odbiór recept, wyników badań, skierowań.

upoważniam  DOWOLNĄ OSOBĘ  odbiór recept, wyników badań, skierowań.

upoważniam  WYBRANĄ OSOBĘ  


 
Druk do zamawiana leków stałych.pdf

ZASADY ZAMAWIANIA RECEPT

1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stanie stabilnym (tzn. bez pogorszenia stanu zdrowia i nowych dolegliwości) o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.

2. W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną lub wypis ze szpitala.

3. Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

4. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

5. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.

6. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ

7. Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.

8. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.

9. Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca są niszczone.

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).

11. Każdorazowo należy podać nazwisko swojego lekarza POZ, wartość glukozy u chorych na cukrzycę, wartość ciśnienia tętniczego u chorych na nadciśnienie.

13. Zasady wydawania recept: Receptę należy odebrać w Rejestracji Ogólnej, osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią upoważnioną zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej.

14. W razie pytań prosimy o kontakt z rejestracją.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.