CERTYFIKAT   ISO

,,PCC-CERT potwierdza, że: Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o. ul. Brücknera 47-49, 51-411 Wrocław stosuje System Zarządzania

Jakością i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna, psychiatria, stomatologia oraz profilaktyczne programy zdrowotne. " 
 

Polityka jakości wynika z misji ZOZ Psie Pole
,,Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce"

                    C.K.Norwid

 

Spółka powstała ....