CERTYFIKAT   ISO

,,PCC-CERT potwierdza, że: Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o. ul. Brücknera 47-49, 51-411 Wrocław stosuje System Zarządzania

Jakością i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna, psychiatria, stomatologia oraz profilaktyczne programy zdrowotne. " 
 

 

W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy al. Brücknera 47-49, adres e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl, numer telefonu 71 727 6007, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010748 numer NIP: 895-17-50-986, REGON:
932661668 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej...

Więcej w pliku PDF

 
Informacje związane z RODO.pdf
 

Polityka jakości wynika z misji ZOZ Psie Pole
,,Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce"

                    C.K.Norwid