Rejestracja na szczepienia została zakończona

Obecnie brak wolnych miejsc do końca marca 2021r.


Prosimy dzwonić na infolinię MZ pod nr 989

Pod tym numerem można zarejestrować się do punktów  sczepień w innych przychodniach


 

ZOZ Psie Pole uczestniczy w akcji szczepień przeciwko COVID-19

Szczepienia wykonywane są w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Potockiego 2.


 
Etap I

szczepień przeciwko Covid-19 został podzielony na grupy:
 


– seniorzy powyżej 70. roku życia - szczepienia rozpoczęły się od   25 stycznia 2021,


– seniorzy pomiędzy 60 a 69 rokiem życia,
 (Nie jest znany termin rozpoczęcia szczepień dla tej grupy)


– przewlekle chorzy, m.in. osoby po przeszczepach i dializowane,  z chorobami nowotworowymi,
 
– służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: 
 Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży
 Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji  
 Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby
 Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
 Ochrony Państwa,

 Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży
 ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz
 członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i
 wodni wykonujący działania ratownicze, nauczyciele.

 

Osoby pomiędzy 18 a 69 rokiem życia,

Ważne! Nie jest znany termin rozpoczęcia szczepień dla grupy:


Osoby te mogą zgłosić swoją gotowość do
zaszczepienia przeciwko Covid-19 dedykowanym formularzem dostępnym na stronie internetowej

 www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia .


Osoby, które wypełnią formularz, zostaną poinformowane o rozpoczęciu się etapu szczepień dla właściwej grupy wiekowej lub zawodowej, i wygenerowanym automatycznie skierowaniu. Od tego momentu będą miały możliwość rejestracji na konkretny termin w pierwszej kolejności.


O etapach rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. 
Rejestracja na szczepienie możliwa jest na trzy sposoby:

– dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię
tel: 989 - do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Przez telefon można zarejestrować osobę bliską z rodziny.

– poprzez e-rejestrację na stronie internetowej pacjent.gov.pl
dla osób posiadających profil zaufany;

– bezpośrednio w każdym punkcie szczepień.

 

Rejestracja na szczepienia

ZOZ Psie Pole Sp. z o. o.

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2

ul. Potockiego 2

tel.: 71 / 727 - 62 - 27


Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021, poz. 153)


https://www.gov.pl/web/szczepimysie/od-kiedy-moge-sie-zaszczepic