DARMOWE LEKI?!, Dla kogo?

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
  • wiek – ukończony 75. rok życia,
  • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”,
  • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków,
  • wskazanie – objęte refundacją.
Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia, ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).


Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową lub 30%.

Aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie


Więcej przeczytasz na: http://www.nfz.gov.pl/ 


(źródło zdjęcia)