Karta EKUZ czy warto?

KUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
To dokument unijny. Potwierdza on Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.
Ważne! EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących na Twoje życzenie może być oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.


Co można leczyć z EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:
  • niezbędnego i nieplanowanego,
  • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
  • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Kiedy możesz mieć EKUZ?

Otrzymasz EKUZ, jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Uprawnione do świadczeń są:
  • oso­by ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
  • osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).


Czy wyrobienie EKUZ jest płatne?


Nie! Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.


Jak uzyskać EKUZ?

znajdziesz na stronie nfz.gov.pl/ekuz