Profilaktyka raka szyjki macicy

ZOZ Psie Pole Sp. z o.o. realizuje Ogólnopolski Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

 

Kto może korzystać z programu

                Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.
  Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

  Cel programu

                 Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.   

   Opis programu

                  Profilaktyczne badanie cytologiczne można wykonać w każdej poradni ginekologicznej mającej podpisaną umowę z NFZ. Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie.

                  Etap podstawowy to pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Materiał jest następnie przesyłany do pracowni patomorfologii w celu dokonania oceny. Jeśli wynik jest prawidłowy, lekarz ginekolog zaleca ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat lub  w uzasadnionych przypadkach po upływie 12 miesięcy.

                  W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym, w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania lekarz ginekolog kieruje uczestniczkę do etapu pogłębionej diagnostyki, gdzie wykonywane jest badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. Po ustaleniu ostatecznego rozpoznania uczestniczka programu zostaje skierowana na leczenie, bądź otrzymuje informację na temat terminu wykonania kolejnego badania cytologicznego – za 3 lata lub w uzasadnionych przypadkach po upływie 1 roku.
    Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego, zostają skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z  NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

    źródło- SPRAWDŹ    (źródło zdjęcia)