TPK - TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

TPK
TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200
Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski*


Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę
 • pielęgniarki/położnej
 • lekarską.
(w formie telekonsultacji)

W ramach TPK uzyskasz:
 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie
Porady są udzielane w czterech językach:
 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim

Aby skorzystać z wideo rozmowy z tłumaczem języka migowego proszę kliknąć w link poniżej:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/tpk-wideorozmowa-z-tlumaczem-jezyka-migowego/