Zasady udzielania teleporad


Informujemy, że świadczenia medyczne udzielane przez lekarzy, pielęgniarki/położne POZ są realizowane poprzez teleporadę medyczną, która ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i skraca czas oczekiwania na wizytę.

W celu umówienia się na poradę w formie telefonicznej należy skontaktować się z rejestracją

Suchawka 71/727-60-01 i ustalić jej termin. Jeżeli masz pytanie możesz również napisać wiadomość.

Prosimy o zapewnienie sobie korzystnych warunków do rozmowy w wyznaczonym czasie. Personel podejmie kilka (ok.3) prób połączenia telefonicznego na podany przez pacjenta lub jego opiekuna numerem telefonu, a rozmowa odbywać się będzie z zastrzeżonego numeru telefonu. W przypadku braku możliwości odebrania połączenia, prosimy o ponowny kontakt z rejestracją.

W ramach teleporady można otrzymać: receptę, zlecenie na wyroby medyczne lub zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Przypominamy również o możliwości zamówienia e-recepty na leki stałe poprzez formularz lub telefonicznie. Kod wystawionej recepty otrzymasz SMS-em, a w przypadku osób, które posiadają Internetowe Konto Pacjenta  w indywidualnie określony sposób.

Otrzymane dokumenty w wersji elektronicznej (e-recepta, e-zlecenie na wyroby medyczne) można realizować bezpośrednio w aptece lub sklepie medycznym. Natomiast skierowania na dodatkowe badania, w tym laboratoryjne Pacjent może odebrać w rejestracji.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednią wizytę u lekarza.

Jeśli po zdalnym wywiadzie konieczna będzie wizyta osobista w przychodni to zostanie uzgodniony z Pacjentem jej termin.

Porady są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Prosimy o ich bezwzględne przestrzeganie.

Dyrektor    

      ZOZ Psie Pole Sp. z o. o.

(źródło zdjęcia)