WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. J.Gromkowskiego

        Wrocław, ul. Koszarowa 5

        tel. 71 395 76 07

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

        Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a

        tel. 71 327 05 36

• SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Marciniaka

        Wrocław, ul. Fieldorfa 5

        tel. 71 306 42 22

• SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Falkiewicza

        Wrocław, ul. Warszawska 2

        tel. 71 374 71 16

        tel. 71 277 41 17

        tel. 71 377 41 19
NZOZ CENTRUM MEDYCZNE ESTOMEDICA

      ul. Słowiańska 27b

      tel. 71 372 13 10           112                  999
                           Ogólny numer alarmowy                                            Pogotowie ratunkowe