1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
    Korzystasz z teleporad, gdy:
    • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
    • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją
      dokumentację medyczną
    • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego
      zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną
    • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia
    • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas
      bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu
2. W celu umówienia się na poradę w formie telefonicznej należy skontaktować się z rejestracją
    71/727-60-01 i ustalić jej termin. W razie pytań istnieje możliwość napisania wiadomości
    kontakt@zozpsiepole.pl.
3. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich
    uprawnień i zakresu świadczonych usług.
4. Rejestracja informuje pacjenta na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada oraz podaje
    datę i godzinę teleporady.
5. W ustalonym terminie osoba udzielająca świadczeń w ramach teleporady kontaktuje się
    z pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.
6. Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu
    zgłoszenia się (telefonicznego lub osobistego) pacjenta do Poradni lub w późniejszym terminie
    ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym.
7. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w dokumentacji
    medycznej lub deklaracji np. numer PESEL, data urodzenia.
8. W celu wykonania porady telefonicznej podjęte są co najmniej trzykrotnej próby kontaktu
    z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku braku możliwości odebrania
    połączenia prosimy o ponowny kontakt z rejestracją.
9. W ramach teleporady można otrzymać: e-receptę, e-skierowanie oraz e-zlecenie na wyroby
    medyczne, zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Kod wystawionej recepty otrzymasz
    SMS-em, a w przypadku osób, które posiadają Internetowe Konto Pacjenta w indywidualnie
    określony sposób. Otrzymane dokumenty w wersji elektronicznej ( e-recepta, e-skierowanie,
    e-zlecenie na wyroby medyczne ) można realizować bezpośrednio w aptece, placówce medycznej
    lub sklepie medycznym. Natomiast skierowania na dodatkowe badania, w tym laboratoryjne
    Pacjent może odebrać w rejestracji.
10. Świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady odnotowywane są w dokumentacji
    medycznej.
11. Jednocześnie nie ma obaw, że teleporada uniemożliwi bezpośrednią wizytę u lekarza.
    Świadczenia udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej obejmują
    - dzieci do 6 roku życia (poza poradami kontrolnymi – czyli jak dziecko już było
      w gabinecie – to potem w trakcie tej samej choroby można udzielić teleporady)
    - pacjent nowo zapisany do podmiotu leczniczego
    - pacjent przy chorobie przewlekłej, jeśli stan się pogorszył lub wystąpiły nowe objawy
    - pacjent przy podejrzeniu choroby nowotworowej
    - pacjent, jeśli nie wyrazi zgody na teleporadę,,PCC-CERT potwierdza, że: Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o. ul. Brücknera 47-49, 51-411 Wrocław stosuje System Zarządzania

Jakością i spełnia wymagania PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna, psychiatria, stomatologia oraz profilaktyczne programy zdrowotne. "

 


Polityka jakości wynika z misji ZOZ Psie Pole
,,Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce"

                    C.K.NorwidW związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem Państwa
danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy al. Brücknera 47-49, adres e-mail: kontakt@zozpsiepole.pl, numer telefonu 71 727 6007, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010748 numer NIP: 895-17-50-986, REGON:
932661668 której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej...


 

Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta.

 

Zapraszamy do korzystania z porad lekarskich w naszych przychodniach. W celu skorzystania z porad POZ w ZOZ Psie Pole należy zgłosić się osobiście do jednej z naszych przychodni do rejestracji z dowodem osobistym... 


Zostań naszym pacjentem-złóż deklarację.pdf
 

 

odbiór recept, wyników badań, skierowań.

upoważniam  DOWOLNĄ OSOBĘ  odbiór recept, wyników badań, skierowań.

upoważniam  WYBRANĄ OSOBĘ  


 
Druk do zamawiana leków stałych.pdf

ZASADY ZAMAWIANIA RECEPT

1. Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla pacjenta w stanie stabilnym (tzn. bez pogorszenia stanu zdrowia i nowych dolegliwości) o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja o tych przyjmowanych lekach.

2. W przypadku leków zleconych przez lekarza z poradni specjalistycznej lub szpitala należy dostarczyć do rejestracji POZ kartę konsultacyjną lub wypis ze szpitala.

3. Zmiana przepisów nie oznacza, że będzie można złożyć zamówienie na dowolne leki.

4. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.

5. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.

6. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ

7. Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.

8. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.

9. Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca są niszczone.

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty (wizyta u lekarza).

11. Każdorazowo należy podać nazwisko swojego lekarza POZ, wartość glukozy u chorych na cukrzycę, wartość ciśnienia tętniczego u chorych na nadciśnienie.

13. Zasady wydawania recept: Receptę należy odebrać w Rejestracji Ogólnej, osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub poprzez osobę trzecią upoważnioną zgodnie z zapisami w dokumentacji medycznej.

14. W razie pytań prosimy o kontakt z rejestracją.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.