Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp.z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o. o.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Urban Wojnowski, WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 784876929. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Praktyka Lekarza Rodzinnego Nr 1


Wejście do budynku znajduje się na parterze.
Po wejściu do budynku trzeba przejść przez przedsionek. Po lewej stronie znajduje się rejestracja przychodni, w głębi korytarza znajdują sie gabinety lekrskie i poczekalnia dla pacjentów. Po prawej stronie znajdują sie toalety(równiez dla osób niepełnosprawnych) oraz winda.

Na pierwsze piętro prowadzą schody. Na pietrze dostępne są 2 gabinety lekarskie oraz gabinet zabiegowy. Dostęna jest również poczekalnia dla pacjentów. Przychodnia dysponuje miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
Brak ograniczeń dla osób z psem asystującym.
Na stronie www przychodni jest dostępny tłumacz języka migowego, aby połączyć się z tłumaczem należy kliknąć symbol dłoni.

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2


Wejście do budynku znajduję się na pierwszym piętrze, do którego prowadzą schody. Obok schodów na parterze dostępna jest winda dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do przychodni w głównym holu znajduje się rejestracja. Po lewej strony od rejestracji są schody na pierwsze piętro. W głębi korytarza są gabinety lekarskie. Z głównego holu prowadzi przejście do rejestracji dermatologicznej. Można się do niej dostać kierując się w prawo. W tej części znajduję się gabinet lekarski oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na pierwszym piętrze znajdują się gabinety lekarskie wraz z poczekalnią. Z poczekalni można skierowaś się na klatkę schodową przez drzwi znajdujące się po prawej stronie. Na klatce schodowej dostępne są dwa gabinety lekarskie. Na drugim piętrze dodatkowo znajduje się toaleta. Nie jest ona dostępna dla osób niepełnosprawnych z powodu stromych schodów i braku windy.

Przychodnia nie posiada miejsca dla osób niepełnosprawnych
Brak ograniczeń dla osób z psem asystującym

Na stronie www przychodni jest dostępny tłumacz języka migowego, aby połączyć się z tłumaczem należy kliknąć symbol dłoni.

Przychodnia Zdrowia Nr 3


Wejście do przychodnia znajduję się na parterze od strony al. Brucknera. Aby wejść do budynku trzeba wejść po schodach. Po prawej stronie od schodów znajduje się podjazd/rampa dla wózków.
Po wejściu na parterze po prawej stronie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych pacjentów, a z lewej strony znajduję się rejestracja przychodni, dalej w głębi znajdują się 2 gabinety lekarskie oraz gabinet szczepień. Na przeciw drzwi wejsciowych znajduje się gabinet zabiegowy oraz gabinet lekarski. Na pierwsz piętro prowadzą schody. Po prawej stronie znajduje się winda. 

Na pierwszymi piętrze, pierwsze drzwi na lewo znajdują sie pokoje administracji, w głębi korytarza znajdują się gabinet stomatologiczny, dalej znajdują się gabinety lekarskie, w tym gabinet położnej. Kierując się korytarzem do samego końca na wprost jest druga toaleta dla niepełnosprawnych.

Przychodnia dysponuje wyznacznym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Brak ograniczeń dla osób z psem asystującym

Na stronie www przychodni jest dostępny tłumacz języka migowego, aby połączyć się z tłumaczem należy kliknąć symbol dłoni.

Przychodnia Zdrowia Kminkowa Nr 4


Wejście do przychodni znajduje się na parterze

Po wejściu do przychodni na wprost drzwi wejściowych znajduje się rejestracja, dostępna jest również poczekalnia. Dalej w głębi korytarza znajdują się gabinety lekarskie oraz gabinet zabiegowy. Obok gabinetu zabiegowego dostepna jest toaleta dla pacjentów niepełnosprawnych.

Przychodnia nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

Brak ograniczeń dla osób z psem asystującym.

Na stronie www przychodni jest dostępny tłumacz języka migowego, aby połączyć się z tłumaczem należy kliknąć symbol dłoni.

do góry