Strona główna/Pacjent/Prawo do świadczeń

Prawo do świadczeń

Potwierdzenie prawa do świadczeń

Aby potwierdzić prawo do świadczeń pacjent musi podać w rejestracji swój numer PESEL oraz posiadać jeden z poniższych dokumentów:

 • Dowód osobisty
 • Paszport
 • Prawo jazdy

Ważne, jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma nadanego jeszcze numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza powinieneś podać w rejestracji swój numer.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia, dziecko powinno posiadać aktualną legitymację szkolną.

Nie martw się, jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, tak jak dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych, np.:

 • zaświadczeniem z zakładu pracy
 • legitymacją emeryta lub rencisty
 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać:

 • imię i nazwisko pacjenta
 • adres zamieszkania
 • podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura
 • numer PESEL
 • rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza
do góry