RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Zakład Opieki Zdrowotnej Psie Pole Sp. z o. o.
  al. Brucknera 47-49, 51 – 411 Wrocław,
  e-mail:WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Marek Adamaszek WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – spełnienie obowiązku prawnego oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie danych wrażliwych w związku profilaktyką / leczeniem / diagnostyką
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne i podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

 

do góry