IKP

Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta ma każda osoba, która posiada numer PESEL.

Poprzez IKP masz możliwość :

  • odbioru e-recepty SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
  • odbioru kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)
  • zamówienia online e-recepty na stałe leki
  • udostępnienia bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków
  • zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • upoważnienia kogoś bliskiego lub medyka do odbioru Twoich recept lub wglądu do Twojej dokumentacji medycznej
  • złożenia wniosku o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • uzyskania e-skierowania na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus
  • pobrania Unijnego Certyfikatu COVID (UCC).

Więcej informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta znajdą Państwo na stronie internetowe-konto-pacjenta

 

do góry