Teleporada

Zasady udzielania teleporad

 1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
  Korzystasz z teleporad, gdy:
  • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
  • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną
  • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną
  • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia
  • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas
   bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu
 2. W celu umówienia się na poradę w formie telefonicznej należy skontaktować się z rejestracją 71 727 60 01 i ustalić jej termin. W razie pytań istnieje możliwość napisania wiadomości WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 3. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 4. Rejestracja informuje pacjenta na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada oraz podaje datę i godzinę teleporady.
 5. W ustalonym terminie osoba udzielająca świadczeń w ramach teleporady kontaktuje się z pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.
 6. Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się (telefonicznego lub osobistego) pacjenta do Poradni lub w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym.
 7. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji np. numer PESEL, data urodzenia.
 8. W celu wykonania porady telefonicznej podjęte są co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku braku możliwości odebrania połączenia prosimy o ponowny kontakt z rejestracją.
 9. W ramach teleporady można otrzymać: e-receptę, e-skierowanie oraz e-zlecenie na wyroby medyczne, zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Kod wystawionej recepty otrzymasz SMS-em, a w przypadku osób, które posiadają Internetowe Konto Pacjenta w indywidualnie określony sposób. Otrzymane dokumenty w wersji elektronicznej (e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne) można realizować bezpośrednio w aptece, placówce medycznej lub sklepie medycznym. Natomiast skierowania na dodatkowe badania, w tym laboratoryjne pacjent może odebrać w rejestracji.
 10. Świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady odnotowywane są w dokumentacji medycznej.
 11. Jednocześnie nie ma obaw, że teleporada uniemożliwi bezpośrednią wizytę u lekarza. Świadczenia udzielane wyłącznie w formie bezpośredniej obejmują:
  • dzieci do 6 roku życia (poza poradami kontrolnymi – czyli jak dziecko już było w gabinecie – to potem w trakcie tej samej choroby można udzielić teleporady)
  • pacjenta nowo zapisanego do podmiotu leczniczego
  • pacjenta przy chorobie przewlekłej, jeśli stan się pogorszył lub wystąpiły nowe objawy
  • pacjenta przy podejrzeniu choroby nowotworowej
  • pacjenta, jeśli nie wyrazi zgody na teleporadę

 

do góry